Thursday, January 19, 2012

Spontaneous Thursday #10

"Usia bukanlah bilangan waktu, tetapi bilangan kesedaran"

~ As-Syahid Syed Qutb ~

Official web ---> Spontananeous Thursday